git操作时如何解决代码更新带来的问题?


1.去github上clone一份代码go get github.com/docker/engine-api
2. 在本地对engine-api做了修改。【这些修改是我无意的】
3. 过几天,github.com/docker/engine-api有更新,于是我想下载更新后的代码。
4. go get -u github.com/docker/engine-api,此时就会报错:

QQ截图20160314152808.png


我现在的解决方法是,先删掉原有的engine-api目录,然后重新go get github.com/docker/engine-api一份,但是这种方法太麻烦了。求各位大神传授奇淫技巧。
已邀请:

田浩浩 - wizmacau developer

赞同来自:

要回复问题请先登录注册