DockOne

DockOne

DockOne官方账号

绑定认证

威望 : 46 赞同 : 143 感谢 : 4

擅长话题

更多 »回复

7

<ol><li><strong>...

2

请详细说明你遇到了哪些问题。提问之前,请尽量多的描述问题,这样你可以重新沉淀下自己的思路,别人也更容器了解问题的来龙去脉。你都不认真,如何让别人认真。:)

0

不方便,因为从你问的问题里得知,Docker的生态圈软件你都没了解完。

0

You can try this:http://docs.docker.com/installation/debian/

0

是否看过这个项目:https://github.com/silicon-valley-data-science/docker-hadoop-demo

更多 »发问

0

10544 次浏览  • 2 个关注   • 2015-11-18

20

23594 次浏览  • 26 个关注   • 2015-05-13

5

15599 次浏览  • 9 个关注   • 2015-04-10

0

17362 次浏览  • 4 个关注   • 2014-11-18

2

12071 次浏览  • 6 个关注   • 2014-11-18

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

绑定认证:
微博
个人成就:

威望: 46 赞同: 143 感谢: 4

最后活跃:
2022-12-08 16:06
擅长话题:
Docker 32   0
站务 14   2
其他 9   1
CoreOS 1   0
部署方案 1   0
Fig 3   0
Kubernetes 1   0
实践经验 1   0
Docker Hub 2   0
镜像 2   0
registry 3   0
CentOS 2   0
更多 » 关注 0
更多 » 22975 人关注

行云创新 逆天改命 chensheng520 zhang131468 natoshreemart

主页访问量 : 61483 次访问